Øko-info er Danmarks økologiske portal, med alt om økologi, miljø og bæredygtig udvikling.

Guide til det grønne Danmark - vejen til økologisk information!


Forside | Om Øko-info | Søgetips | For annoncører | Kom med i De Grønne Sider


Søg i ... efter ordet
   OM AKTUELT
Her kan du læse diverse notestof om økologi, samt sidste nyt fra og om organisationer, personer, publikationer og arrangementer.
  SØG I AKTUELT
I kategorien...
(og) med teksten:

 


El-biler kan bane vejen for CO2-neutralt Danmark
tilbage  

 El-biler er nødvendige for miljø, klima, forsyningssikkerhed og udnyttelse af fortsat mere vindkraft. Alligevel tøver politikerne med at forlænge afgiftsfritagelsen af el-biler længere end udgangen af 2016. Årsagen er, at politikerne frygter, at afgiftsfritagelsen på sigt kan lave hul i skattekassen, når el-bilsalget øges.

- Politikerne er nødt til at tænke lidt mere langsigtet, og forlænge afgiftsfritagelsen for el-biler i mere end blot et år af gangen, hvis vi skal realisere målsætningen om at bliver CO2-neutrale i 2050, siger seniorrådgiver i Det Økologiske Råd, Kåre Press-Kristensen.

Det Økologiske Råd foreslår:

At el-biler afgiftsfritages indtil det første år, hvor der indregistreres 20.000 el-biler. Dette ventes at kunne ske omkring 2022. Fritagelsen finansieres ved at gøre registreringsafgiften for benzin- og dieselbiler tidssvarende.

Det sker ved at neutralisere det fald i provenuet, som er indbygget i den nuværende afgift (se side 2). El-biler placeres derefter på et lavt afgiftstrin, der afspejler deres store miljø- og klimafordele.

Afgiftstrinnet indfases oppefra over en årrække, så de dyreste el-biler rammes først og mest af afgiften. Til den tid vil el-bilernes hastige udvikling have gjort dem økonomisk og teknisk attraktive, selv med afgifter.

Kilde: Organictoday.dk og Det Økologiske Råd


oprettet 10-6-2015

Læs mere

Læs hele artiklen

Det Økologiske Råd