Øko-info er Danmarks økologiske portal, med alt om økologi, miljø og bæredygtig udvikling.

Guide til det grønne Danmark - vejen til økologisk information!


Forside | Om ěko-info | Søgetips | For annoncører | Kom med i De Grønne Sider


Søg i ... efter ordet
 Om os
 Vision og mission
 Sekretariatet / Kontakt
 Sponsorater
 Bestyrelse
 Lokalafdelinger
 

Om Øko-info
   

Det er foreningen Netværket for økologisk folkeoplysning og praksis (Øko-net) som driver portalen for Øko-info.

Øko-net har eksisteret i 14 år og har nu etableret en solid basis for sit arbejde, via et bredt netværk, der primært bindes sammen af Nyhedsbladet Øko-net, flere hjemmesider og en omfattende database. Bladet udkommer ca. hver anden måned i et oplag på 10.000 og udgives tillige på Internettet på www.eco-net.dk
Øko-net afholder årligt mindst to landsdækkende weekend seminarer, hvor nye emner sættes til debat.

Øko-net varetager en opgave, der er en blanding af at være debatskabende og netværksskabende og hele tiden i et univers med rødder til den danske folkeoplysningstradition. Netværket / Øko-net sætter den økologiske udvikling til debat samt oplyser om, hvad der sker på området generelt og især på folkeligt niveau.

Organisationen har en netværksstruktur, hvis omdrejningsakse er det dagligt bemandede sekretariat. Ved netværksstruktur forstås, at det daglige arbejde foregår i et samarbejde med mange ad hoc grupper og kapaciteter fra andre grønne organisationer og folkeoplysende organisationer. Der er opbygget et velfungerende sekretariat, der bl.a. via databasen håndterer de mange kontakter i Netværket.

Selve det daglige arbejde og driften af sekretariatet støttes af Den Grønne Fond, medlemsbidrag mv.


Øko-net er medlemsorganisation hos Dansk Folkeoplysnings Samråd og hos 92-gruppen, som er et samarbejde mellem 20 danske miljø- og udviklingsorganisationer, som alle arbejder med opfølgningen på FN's miljø- og udviklingskonference i Rio i 1992.