Øko-info er Danmarks økologiske portal, med alt om økologi, miljø og bæredygtig udvikling.

Guide til det grønne Danmark - vejen til økologisk information!


Forside | Om ěko-info | Søgetips | For annoncører | Kom med i De Grønne Sider


Søg i ... efter ordet

Søgetips
   

Øko-info består af områderne / sektionerne:

De Grønne Sider - der rummer stamdataene for alle optagne personer eller orgaisationer i Øko-info databasen
Øko-kalenderen - der er en oversigt over de arrangementer som organisationer og personer i De Grønne Sider har arrangeret
Det Grønne Bibliotek - der er en oversigt over de publikationer eller medier som en person eller organisation i De Grønne Sider har udgivet
Opslagstavlen - er et åbent sted for alle bruger af Øko-info-portalen med mulighed for et direkte budskab til alle andre brugere
Nyheder - bringer sidst nyt fra det grønne område i noteform

 


Sådan søger du på Øko-info

Vælg et af de fem sektioner på forsiden i menuen. For hvert område er der nu mulighed for at finde de nyeste poster i databasen eller at søge på én af følgende fire måder, der også kan kombineres:

Søg på kategorier:
Kategorier er for hver område / sektion en overordnet type inddeling. Søger man kun på en kategori, får man alle posterne i kategorien for den valgte sektion

Søg på emneord:
Her findes de emneord som der bruges i databasen og der kan søge direkte efter alle poster i den valgte sektion indenfor et emneområde.

Søg geografisk:
Som udgangspunkt søges der ved valg af kategori eller emneord i hele Danmark. Men med den geografiske søgemulighed kan man afgrænse sin søgning til fx et amt eller en kommune.

Fritekst søgning:
Når du søger fritekst søgning på Øko-info, bør du altid bruge det kortest mulige søgeord. Vi understøtter ingen avancerede syntakser, kun enkelte søgeord.